REGAİP KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

               Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. 
     
Receb’in İlk Cum’a Gecesinde Allâh’ın Mağfireti Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurdular: “Receb, Allah Teâlâ’nın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan benim ümmetimin ayıdır.”Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e; -Yâ Rasûlallah!.. Receb, Allah Teâlâ’nın ayıdır, ne demektir? diye sorulan suâle: -Receb, Allah Teâlâ’nın ayıdır. Çünkü Receb Hakk’ın mağfiretine mahsûs bir aydır. Bu ayda insanlar kan dökmekten men’ olunur. Bu ayda çarpışmaya izin yoktur. Bu ayda Allah Teâlâ, Peygamberlerin -aleyhimüsselâm- duâlarını kabûl etmiştir. Yine bu ayda Allah Teâlâ, evliyâsını düşmanlarının elinden kurtarmıştır. 
     Yine Regaib gecelerinde de, minarelerimiz, kandillerle, mahyalarla süslenmektedir. Şimdi bu mahvalar elektriklerin parlak nurlarıyla gözleri kamaştırmaktadır. Dolayısıyla bugünlere özgü olmak üzere kandil simitlerini, ailece kutlamaları, telefonlarla dostları hatırlayıp tebrikler sunmaları da burada belirtmek yerinde olur. Bunlara şekerlemeler hazırlayıp ikramı da ekleyebiliriz. Bütün bu gibi geleneklerin sadece dini almakla kalmadığına, bunların milli bir karakter de almış bulunduklarına da işaret olunmalıdır. Regaib gecesi de, diğer kandil geceleri gibi, Allah’ın izni, ile, duaların kabul edileceği gecelerdendir.

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN (S.A.V) SÜNNETLERİ

              Ufka Yolculuk Vakfının Peygamber Efendimizin Sünnet ve Hadislerini açıklamaları ile anlatan kitaplarımızı İlçemiz Yenişehir Şehit Bekir Ferhat Kaya ilkokulu ve Ortaokulumuzda öğrencilerimize dağıtımını gerçekleştirdik,
Sevgili Öğrencilerimize Eğitim ve Öğretim hayatlarında başarılar diliyor, değerli Öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.

YAHŞİHAN TANITIM FİLMİ
YAHŞİHAN YOĞURT FESTİVALİ FRAGMANI
3. GELENEKSEL KÜLTÜR, SANAT VE SPOR FESTİVALİ'NDEN BİR KUPLE