Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

1 adet araç satış ihale ilanıdır.

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Yahşihan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü envanterine kayıtlı Renault Megane marka 2004 model aracın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince ihale ile satılması işidir.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 100,00 TL (Yüz Türk lirası) karşılığı temin edilebilir.

NOT: İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH, SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Yahşihan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü envanterine kayıtlı Renault Megane marka 2004 model aracın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince satış ihalesi 13.10.2021 tarihinde, saat 09:00’da Yahşihan Belediyesi Hizmet Binası Başkanlık Makam Odasında yapılacaktır.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü yapılacaktır.

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ:

SAYI

İHALE KONUSU

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİH SAATİ

1

 

 

2004 model Renault Megane Marka otomobil

 

35.500,00 TL

 

1.065,00 TL

 

13.10.2021 09:00

 

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 12.10.2021 saat 17:00’a kadar Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İhale Evrakları: Gerçek ve Tüzel kişiler için

 

 

 

 

Şahıs katılımcılar ise

Açık artırmaya teminat bedellerini yatıran gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. Gerçek kişilerin resimli bir kimlik ve başkası adına veya tüzel kişi vekili olarak satışa katılanların ayrıca noterden vekâletname ibrazı  şarttır. Açık artırmada kazanan gerçek ve tüzel kişilerin ruhsatları kendi adlarına çıkartılacaktır.  .

 

 

 

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Gerekli bilgilendirme için Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunulabilecektir.

 

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.