Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

2019 Ekim Ayı Meclis Kararları

T.C.YAHŞİHAN BELEDİYESİ                                                           MECLİS KARAR KAĞIDI

KARAR TARİHİ: 04.10.2019                                                         

TOPLANTI SAYISI : 10

TOPLANTI SAATİ : 14.30  

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı-Soyadı

 Başkan: Osman TÜRKYILMAZ Belediye Başkanı

Üyeler : Ulvi Murat KÖKSAL, Behzat KOÇDOĞAN, Mustafa ÇETİN, Ülkü TOKSOY, Hakan ŞANSAL, Nihat ÖZDİYAR, Metin KARAKUŞ, Hüseyin ÇAVDAR, Samiye TÜRKYILMAZ, Atila GÜRSES, Ömer ÇETİN, Bülent DELİCE,  İbrahim AKTUĞ, Uğur AKÇADAĞ …

       

                                                  

MECLİS KARARLARI

 

           Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek 2019 Ekim ayı toplantısını yapmak üzere 04.10.2019 Cuma günü saat 14.30’da Belediyemiz meclis toplantı salonunda 5393 sayılı kanunun 20.maddesi gereğince Başkan Osman TÜRKYILMAZ başkanlığında toplandı.

           Yapılan yoklamada meclis üyelerinden Memiş ŞENSOY dışındaki diğer 15 üyenin katılımı ile çoğunluğun sağlandığı görüldü. Başkanı Osman TÜRKYILMAZ EDS ve Güvenlik Sistemleri kurulması için kredi kullanılması, İller Bankasından kullanılacak kredi için yetki verilmesi ve Servis minibüslerinin uygunluk belgesi ücretinin belirlenmesi olmak üzere üç adet konunun gündeme alınmasını öneriyorum dedi. Bu konuların gündeme alınması için 5393 sayılı kanunun 21.maddesi gereğince yapılan oylama sonunda oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildi. Başkan Osman TÜRKYILMAZ Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” gereğince 06.09.2019 tarih ve 9 sayılı meclis toplantısında alınan karara ait karar özetlerinin okunmasını söyledi. 06.09.2019 tarih ve 9 sayılı meclis toplantısında alınan 61 nolu karar özetinin okunmasında her hangi bir hata bulunmadığından, gündem maddeleri okunarak toplantıya başlandı.

GÜNDEM :

  1. Belediyemiz 2020 bütçesinin görüşülmesi,
  2. Parklara isim verilmesinin görüşülmesi
  3. Minibüs ücretlerinin görüşülmesi
  4. Yardım talebinin görüşülmesi
  5. Mahsuplaşmanın görüşülmesi
  6. Araç hibelerinin görüşülmesi,
  7. Kredi kullanılmasının görüşülmesi,
  8. İller Bankasından kredi kullanılmasının görüşülmesi,
  9. Uygunluk belgesi ücretinin görüşülmesi

KARAR NO – 62 : Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Belediyemiz 2020

Mali yılı hazırlık bütçesinin görüşülmesinde; Mali Hizmetler Müdürlüğünce Belediye birimlerinden gelen talep doğrultusunda 59.523.600,99 TL’lik tahmini bütçe yaptığı, hazırlık bütçesinin detaylı incelenmesi için 2020 mali yılı Hazırlık Bütçesinin Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 28.maddesi gereğince Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ve Komisyonca hazırlanacak raporlarla birlikte meclisimizin 2019 Kasım ayı toplantısında görüşülmesi için yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

            KARAR NO – 63 : Uzman Çavuş olarak görev yapmakta iken, 27 Temmuz 2016 günü görev yeri Siirt’te sürücüsü olduğu Zırhlı araç ile operasyona  giderken terör örgütü PKK tarafından  menfeze yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Osman YILDIRIM isminin yaşatılması ailesine manevi destek olunması için İlçemiz Kadıoğlu Mahallesi 51 adanın doğusunda 52 adanın kuzeyinde bulunan Belediyemize ait parka; 5393 sayılı kanunun 81.maddesi “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.gereğince Şehit Uzman Çavuş Osman YILDIRIM parkı isminin verilmesi için yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

            KARAR NO – 64 : İlçemiz Emirler Mahallesi 110 adanın doğusunda 108 adanın güneyinde bulunan Belediyemize ait parka; 5393 sayılı kanunun 81.maddesi “Cadde, sokak, meydan, park, tesis

ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.gereğince 22 Haziran 2016 günü sürücüsü olduğu Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ait araçla görev esnasında kaza yapması sonucu yaralanan ve 1 Ağustos 2016 tarihinde şehit olan Polis Memuru Ali TONGA isminin yaşatılması ve ailesine manevi destek olunması amacıyla Şehit Polis Ali TONGA parkı isminin verilmesi için yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

            KARAR NO – 65: İlçemiz ile ilimiz Kırıkkale arasında toplu taşımacılık yapan Yahşihan SS Minibüs ve Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığı 23.07.2019 tarihli dilekçeleri ile akaryakıt ve yedek parça fiyatlarındaki artışlar nedeniyle; bir kişilik tam ücretin 2,25 TL’ den 2,75 TL’ye, 2,00 TL olan öğrenci taşıma ücretinin 2,50 TL ve 1,50 TL olan mahalle arası taşıma ücretinin 2,00 TL olmasını talep etmişlerdir.

Minibüsçülerin zam taleplerinin meclisimizce görüşülmesinde, konunun yılbaşından sonra tekrar değerlendirilmesi ve mevcut yolcu taşıma tarifesinin aynen uygulanmaya devam etmesi için yapılan oylamada 13 kabul 2 red (S.TÜRKYILMAZ, M.KARAKUŞ) oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

KARAR NO – 66 : Yahşihan Spor Kulübü Başkanlığı 11.09.2019 tarihli dilekçesi ile farklı branşlarda faaliyet göstermek için yardım talebinde bulunmuşlardır. Yahşihan Spor Kulübünün yardım talebinin meclisimizce görüşülerek mütalaa edilmesi sonucunda gençlerimize spor yaptırılması ve ilçemiz tanıtımına katkı sağlamaları için 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması ile ilgili 5393 sayılı kanunun 14/b maddesine eklenen Sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; Büyükşehir Belediyeleri için binde yedisini, diğer Belediyeler için binde onikisini geçemez hükmünce Belediyemiz 2018 mali yılı kesin hesabında tahakkuk eden Vergi gelirleri 9.215.523,07 TL olup bunun binde onikisi 110.586,24 TL’ nin yıllık Yahşihan Spor Kulübüne yardım olarak verilmesi için yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO – 67 : Belediyemizin yıl içerisinde doğacak veya daha önce doğmuş ancak tahsil edilememiş alacaklarının tahsili için uzlaşma yapmaya veya bu alacaklarımız için değer tespiti yapılmak suretiyle taşınır veya taşınmazmal ile takas yapmak, yada Belediyemizden alacağı olan alacaklılar ile mahsuplaşma yapmak üzere 31.12.2019 tarihine kadar Belediyemiz encümenine yetki verilmesi hususunda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO – 68 : İlçemizde faaliyet gösteren Özuğur Akaryakıt Motorlu Araçlar Acentelik İnşaat Hayvancılık Tur.İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş. 29.07.2019 tarihli dilekçeleri ile 06 HE 4317 plakalı 2017 model Ford JT8 tipi Tourneo Courier marka aracı karşılıksız ve şartsız olarak Belediyemize hibe etmek istemektedir.

             Hibe konunun meclisimizde görüşülmesinde; 5393 sayılı kanunun 38.maddesi (L) fıkrasında şartsız bağışları kabul etmek belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılsa da 5393 sayılı kanunun 85. Maddesinin (b) fıkrasında belediyelerin ancak kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri hüküm altına alındığından, Özuğur Akaryakıt Motorlu Araçlar Acentelik İnşaat Hayvancılık Tur.İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş. tarafından belediyemize karşılıksız ve şartsız olarak hibe edilmek istenen 06 HE 4317 plakalı 2017 model Ford JT8 tipi Tourneo Courier marka aracın hibe olarak kabul edilmesi husussunda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir. 

            KARAR NO – 69 : İlçemiz sınırları içirişinden geçmekte olan D-200 Devlet Karayolundaki trafik akışının denetlemesi ve kazaların önüne geçmek amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 16.maddesi dikkate alınarak Belediyemiz imkanları ile kurulması planlanan EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) projesini gerçekleştirmek, Belediyemiz ana hizmet binası ve ek hizmet binaları ile irtibat bürolarının güvenlik sistemlerinin kurulması için 5393 sayılı kanununun 18/d maddesi gereği Bankalardan 4.500.000,00 TL kredi çekilmesi, çekilecek kredi ile ilgili işlemleri yapmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Cemil ŞERBETÇİOĞLU’ na yetki verilmesi hususunda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO – 70 : : İçmesuyu İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetin %50’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden karşılanmasına, kalan %50’si için İller Bankası A.Ş.’den 26.718.736 (yirmialtımilyonyediyüzonsekizbinyediyüzoturaltı) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri ,komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat  olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40 ‘ın dışında ve %100 ‘üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerinden krediye ilişkin ödemlerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili işleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca: SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanundaki belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunundaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Osman TÜRKYILMAZ’ın yetkilendirilmesi   hususunda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO – 71 : Servis işletmeciliği yapan minibüs sahipleri ilçemiz sınırları içerisine servis aldıklarında Belediyemizden uygunluk belgesi almakta olup, Belediyemiz meclisince kabul edilen 2019 Mali yılı ücret tarifesinde Servis araçlarının uygunluk belgesi ücreti 200,00 TL olarak belirlenmiştir. Belediyemizden araçları için uygunluk belgesi almak isteyen S plakalı minibüs işletmecileri uygunluk belgesi almak için ödedikleri 200,00 TL çok yüksek olduğundan şikâyet ederek, bu ücretin 100,00 TL’ye düşürülmesini talep etmektedirler.

S plakalı Minibüs işletmecilerinin minibüs uygunluk belgesi ücretinin 100,00 TL olarak uygulanması taleplerinin oylanmasında oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından 2019 Kasım ayı meclis toplantısının 07.11.2019 Perşembe günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırılarak toplantıya son verilmiştir. 04.10.2019

           BAŞKAN                                     KATİP ÜYE                                       KATİP ÜYE

Osman TÜRKYILMAZ                       Mustafa ÇETİN                                   Ülkü TOKSOY                               

            Belediyemiz meclisinin 04.10.2019 tarih ve 2019/10 sayılı olağan toplantısında alınan 10 adet karar 5393 sayılı kanunun 23.maddesi gereğince tasdik olunur. 04.10.2019

                                                                    

                                                                                                                              Osman TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı.