Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

3 adet T Plakalı Ticari Taksi Ruhsat Tahsisi İhale İlanıdır

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren duraklarda duyulan ihtiyaç doğrultusunda, Kırıkkale Diş Fakültesi Durağı 1 adet, Podıum AVM Önü Durağı 1 adet, Yeni Sanayi Kavşağı Durağı 1 adet olmak üzere toplam 3 adet T Plakalı Ticari Taksi Ruhsat Tahsisi işidir.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 100,00 TL (Yüz Türk lirası) karşılığı temin edilebilir.

 NOT: İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH, SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Kırıkkale Diş Fakültesi Durağına 1 adet, Podıum AVM Önü Durağı 1 adet ve Yeni Sanayi Kavşağı Durağı 1 adet olmak üzere toplamda 3 (Üç) adet T Plakalı Ticari Taksi Ruhsat Tahsisi İhalesi;

1-Kırıkkale Diş Fakültesi Durağı 23.06.20212021 tarihinde 08:45’de

2-Podıum AVM Önü Durağı 23.06.2021 tarihinde 09:00’da

3-Yeni Sanayi Kavşağı Durağı 23.06.2021 tarihinde 09:15’de

Belediyemiz Hizmet Binası Başkanlık Makam Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE SAATİ:

SAYI

İHALE KONUSU DURAK YERİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

 

 

KIRIKKALE DİŞ FAKÜLTESİ DURAĞI

80.000,00 TL

2.400,00 TL

23.06.2021

08:45

 

2

PODIUM AVM ÖNÜ DURAĞI

80.000,00 TL

2.400,00 TL

23.06.2021

09:00

3

YENİ SANAYİ KAVŞAĞI DURAĞI

80.000,00 TL

2.400,00 TL

23.06.2021

09:15

 

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 23.06.2021 saat 08:45’e kadar(İhale saatinden önce)  Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İhale Evrakları

  Müracaat için başvuru sahibi veya vekili tarafından;

a) Adlarına Ticari Taksi Plakası çıkanlar; Belediye Meclisince belirlenen tahsis harcını ve yıllık Ticari Taksi Harcını yatırarak işlemlerinin devamını sağlar.

b) T Plakalı Ticari Taksi Ruhsatı almak isteyenler ilgili kanunun hükümleri gereğince birden fazla T Plakalı Ticari Taksi Ruhsat başvurusunda bulunamazlar. Adına T Plakalı Ticari Taksi Ruhsatı olanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

c) Şartnamede belirlenen süreler içinde başvuru sahibinin adına kayıtlı Araç Ruhsatı ile başvurarak araca Ticari Taksi Plakası takılması mecburidir.

d) Araç Ruhsatı ile başvuru yapıldığında; Ticari Taksi tahsis harcı ve yıllık harç tahsil edilir.

              e)   Başvuruya konu Araç;

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Gerekli bilgilendirme için Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunulabilecektir.

 

 

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLLERE İLAN OLUNUR