Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

İMAR UYGULAMA İLANI

 

 

İLAN

 

 

Belediyemiz Meclisinin 02/12/2022 tarih ve 2022/106 sayılı kararı gereğince; İlçemiz Belediyemiz  Meclisinin 06/01/2023 tarih ve 2023/6 sayılı kararı gereğince İlçemiz Kadıoğlu ve Alaaddin, Mahallelerinde I30B19A1C, I30B19A1D, I30B19A2C, I30B19A2D, I30B19A3A, I30B19A3B, I30B19A3C, I30B19A3D, I30B19A4A, I30B19A4B, I30B19A4C, I30B19A4D,  I30B19B4A,  I30B19B4C,  I30B19B4D,  I30B18B3C, I30B19D1A, I30B19D1B, I30B19D2A, I30B19D2B,  I30B19D2C, I30B19C1A, I30B19C1B  nolu paftalarında yerleşimin mevcut sorunlar ve potansiyellerinin belirlenerek, bu doğrultuda gerek sosyo-ekonomik yapı deseninin, gerekse arazi kullanım durumunun bir bütün içinde araştırılmasının yapılarak, araştırma-analiz-değerlendirme çalışmaları ışığında yerleşimin gelecek dönemdeki gelişiminin düzenli, sağlıklı ve planlı bir yapıda olmasına imkan sağlayacak, gelişme seyrine yön verecek, bölgeyi kapsayan alanlarda 1/1000 uygulama imar planı ve 1/5000 nazım imar plan tadilatının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesine göre plan tadilatı yapılmıştır. İlgili imar plan tadilatı belediyemiz ilan panosuna asılarak askıya çıkartılmıştır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

 

 

 

 

    Mustafa TEKERTARLA

                                                                                                 İmar ve Şehircilik Müd. V.