Anasayfa Projeler Vefat İlanları E-Katalog Foto Galeri Belediye Spor YahşiPati İletişim

0318 357 2560

İMAR UYGULAMASI

İLAN

Belediyemiz Encümeninin 15/11/2023 tarih ve 2023/188 sayılı kararı gereğince; İmar

planı ile çakışmayan imar ada ve parsellerinin plana uygun hale getirilerek ilçemizde

yapılacak yeni projelerin önünü açmak doğrultusunda, Emirler Mahallesi 1515 ada 8, 9, 10,

11, 12, 14 parselleri kapsayan alanlarda 3194 sayılı imar kanununun 18 Maddesi gereğince

imar uygulaması yapılmıştır. İlgili imar uygulaması belediyemiz ilan panosuna asılarak askıya

çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Mustafa TEKERTARLA

İmar ve Şehircilik Müd. V.