Anasayfa Projeler Vefat İlanları E-Katalog Foto Galeri İletişim
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü - Ahmet ERKOÇ

15 Nisan 1969 Yahşihan doğumludur. Namık Kemal okulunda İlköğretimini okumuş, Yahşihan Ortaokulunda ve Ticaret Meslek Lisesinden mezun olmuştur. 1989 Yılında Malatya / Battalgazi de askeri görevini yapmıştır. 1991 yılında Yahşihan belediyesinde Muhasebe bölümünde çalışma hayatına başlamıştır. 1998-2006 yılları arasında Muhasebe Müdürlüğü görevi yapmıştır. 2006-2019 yılları arasında Su servisinde ve BİMER sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2019 Mayıs ayında belediye Başkan Yardımcılığına atanmıştır. 15 Ocak 2020 tarihinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne atanmış ve halen bu görevini devam ettirmektedir. Evli ve 3 Çocuk babasıdır.

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

1)Kurumu insan gücü ve planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmaları yapmak, Personel sisteminin geliştirilmesi, iş gücü verimliliğinin artırılması ile ilgili çalışmaları yapmak, Belediye personel politikasının “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına ilişkin Esaslara “ uygun olarak oluşmasını sağlamak

2)Belediye memurlarının atama, özlük, sicil emeklilik, disiplin ve benzeri işlemleri yürütmek. İş Kanununa tabi işçilerin iş akdi, iş akdi feshi, Toplu iş Sözleşmesi, Sendikal ilişkiler, Özlük ve Emeklilikle ilgili işlemleri, Belediye Kanununun 49. maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin sözleşmelerini yapmak, yenilemek, kurum personelinin ücretlerini tahakkuk etmek.

3)Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

4)Belediye personelinin eğitim planını yapmak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.