Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim
Yahşihan Tarihçesi
Yahşihan Tarihçesi

Çok eski tarihlerde İboğlu, Bükoğlu isminde iki kabile Yahşihan´ ın bulunduğu Kızılırmak kenarında güneyi açık bir vadiye yerleşmiş oldukları, ayrıca öksüzce mevkiinde de Öksüz oğulları veya Öksüz Ali namı ile anılan bir kabilede 1 Km. öteye yurt tutmuşlardır.

Bu yurt sahipleri 30 haneyi bulunca köy halini almış ve göçebelikten ayrılmıştır. Köylerinin adını da ‘Yörük´ köy olarak kayda geçirmişlerdir. Edinilen bilgilere göre bu kayıt  1150 senesinde Ankara kayıtlarında Yörük Yahşihan ismiyle 40 hane olarak kayda geçtiği, iki kabilenin iskanıyla beraber Ankara, Kayseri ve Çorum yollarının üzerinde Kızılırmak nehrinin en büyük geçit vadisinde bulunduğundan, yolcuların istirahati için Hanlar yaptıkları ve zamanla bu hanların çoğaldığı görülmüstür. Hatta Timurlenk ve Yıldırım Beyazıt´ ın Ankara savaşı sırasında kumandanlarından oğlu veya torunu emrinde bir katar askerle bu hanlarda bir gece istirahat ettikleri ve buraya Güzel Han anlamına gelen Yahşihan ismini koydukları rivayet edilmektedir. Osmanlı devrinde bu yöre hanlarıyla şöhret kazanmış, bu nedenle Osmanlılar bu yeri teşkilatlandırılarak, bir karargah haline getirmişlerdir. Bu yerin ehemmiyeti göz önüne alınarak burada demir köprü yapılması icap etmiş Hicri 1321 de inşaatına başlanan bu köprü 1325 yılında tamamlanmış ve Anadolu´nun ilk demir köprüsü olmustur. 

Yahşihan Cumhuriyet döneminde nahiye merkezi iken, Kırıkkale´ye sanayi tesislerinin kurulmasına başlanması nedeniyle ehemmiyetini kaybetmiş ve nahiye merkezi teşkilatı 1924 yılında Kırıkkale´ye nakledilmistir. 1956 yılında Belediye teşkilatına kavuşmuş, son olarak da 09.05.1990 gün ve 3644 sayılı kanunla ilçe olması kararlaştırılmış ve 17 Agustos 1991 tarihinde ise Ilçe Kaymakamının atanması ile fiilen ilçe olarak faaliyete geçmistir.

 

Twitter:

https://twitter.com/yahsihanbld

Facebook:

https://facebook.com/yahsihanbld

Instagram:

https://instagram.com/yahsihanbld