Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

1 Adet T Plakalı Ticari Taksi Ruhsat Tahsisi İle İlgili İhale İlanıdır.

1 Adet T Plakalı Ticari Taksi Ruhsat Tahsisi İle İlgili İhale İlanıdır.
Belediye Meclisinin 04.12.2014 tarih ve 74 sayılı kararı ile kabul edilen T Plakalı Ticari Taksi ve Taksi Durağı Yönetmeliği gereğince; Belediyemiz Encümeninin 27.01.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararı gereğince boş olan;
Kırıkkale Tıp Fakültesi Durağına tahsis edilen 1 adet T Plakalı Ticari Taksi Ruhsat Tahsisi İhalesi; belirlenen 85.000,00 TL muhammen bedel üzerinden, 17.02.2021 Çarşamba günü saat 10:00’da,  Belediyemiz Hizmet Binası Başkanlık Makam Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulüne göre yapılacaktır. 
Gerekli işlemler ve ayrıntılı bilgi için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edilecektir.