Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

Meclis Kararları 07.01.2016

MECLİS KARARLARI

 

  Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek, 2016 yılı Ocak ayı toplantısını yapmak üzere 07.01.2016 Perşembe günü saat 10.00’da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Odasında, Başkan Ahmet SUNGUR’ un başkanlığında 5393 sayılı kanunun 20.maddesi gereğince toplandı.             

 Yapılan yoklamada meclis üyelerinin tamamının toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Başkan Ahmet SUNGUR gündem maddelerini okuyarak toplantıya başlandı.

 

              GÜNDEM :

 

              1- Denetim komisyonu üyesi seçilmesi

              2- Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi

              3- Meclis huzur haklarının belirlenmesi

              4- 2016 Mali yılı gelir tarifesinin görüşülmesi

              5-Belediyemiz alacaklarının tahsil edilmesinin görüşülmesi

              6-Bina tahsisi yapılmasının görüşülmesi

              7-İmar planlarına yapılan itirazların görüşülmesi

              8-Trafo yeri tahsis edilmesinin görüşülmesi

9-İçme suyu projesi için İller Bankasından kredi kullanılmasının görüşülmesi

           10-Toplu konut için arsa alınmasının görüşülmesi