Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlan çıkış tarihi:22/06/2021
İlan bitiş tarihi:26/07/2021

 

 

        

 

İLAN

 

 

Kırıkkale ili Yahşihan ilçesi Hacıbey mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 1085 ada 4 parsele ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği 05/04/2021 tarih ve 3776 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanmış, Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından 3194 sayılı İmar kanununun  Ek-3 üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında kanunun geçici 29 uncu maddesi çerçevesinde onaylanan imar planları 06/04/2021 tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü girmiştir.

         Bu karar ile Kırıkkale ili Yahşihan ilçesi Hacıbey mahallesi 1085 ada 4 parselin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı yapımında dair 3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesi kanun ve yönetmelik çerçevesi gereğince imar plan değişikliği yapılmıştır. İlgili imar plan değişikliği belediyemiz ilan panosuna asılarak askıya çıkartılmıştır.

 

           Hakan ŞANSAL                                                                                                             

       Belediye Başkan Yrd.